michiel braam

een brochure voor programmeurs, per formatie een spread

konijn op de dam

Illustraties voor een uitgave van Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan waarin taalmisverstanden worden verbeeld